Đồng hành hỗ trợ

Đồng hành hỗ trợ

Đồng hành hỗ trợ

Đồng hành hỗ trợ

Á Mỹ đồng hành để đem đến cho chủ đầu tư:

  -  Lời giải về giải pháp công nghệ chứ không chỉ bán sản phẩm.
  -  Đưa ra giải pháp thi công tốt nhất.
  -  
Chúng tôi cử kỹ sư công nghệ tại công trường 24/24 giờ khi chủ đầu tư yêu cầu để hướng dẫn lắp đặt và các kỹ thuật khác.
  -  
Kiểm tra các mối hàn ống, nhiệt độ hàn để đảm bảo các mối hàn đồng nhất.
  -  
Chất lượng ổn định, đồng nhất theo tiêu chuẩn DIN 8077 - 8078.
  -  Cung ứng nhanh, đảm bảo tiến độ công trình.

Chúng tôi sẵn sàng:

  -  Cam kết với nhà đầu tư để có ý tưởng tốt nhất về thiết kế, có trách nhiệm cao nhất về bảo hành sản phẩm.
  -  Không chỉ thực hiện thử áp lực trên nguyên liệu ống và phụ kiện, chúng tôi thử áp lực toàn hệ thống sau lắp đặt theo tiêu chuẩn quốc tế quy định: DIN và 
ISO.
  -  Tham gia cùng đội ngũ thiết kế, thi công và chủ đầu tư để có lời giải hữu hiệu, tiết kiệm chi phí nhất.

Chúng tôi, trong mọi lúc, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến công nghệ, kỹ thuật để trở thành nhà cung cấp tốt nhất cho Quý công ty.

Từ khóa:
Các bài khác
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG Á MỸ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG Á MỸ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG Á MỸ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG Á MỸ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG Á MỸ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG Á MỸ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG Á MỸ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG Á MỸ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG Á MỸ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG Á MỸ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG Á MỸ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG Á MỸ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG Á MỸ